M. Bretthauer & E. Hem svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anne Lindboe fastholder sin inndeling i rituell og medisinsk omskjæring. Vi ønsket med vårt innlegg å problematisere denne inndelingen ettersom helsegevinstene er de samme. Lindboe hevder at omskjæring er «uten signifikant medisinsk nytteverdi». Tidligere har hun påstått at slike effekter ikke finnes (1). Vi tolker den nye formuleringen som et skritt i riktig retning. Debatten handler om hvorvidt helseeffektene av omskjæring er klinisk signifikante sammenholdt med inngrepets art og komplikasjoner.

  De smittepreventive virkningene av omskjæring gjelder selvsagt ikke når barnet er lite. Derfor gir Lindboes argument om at småbarn ikke har nytte av omskjæring liten mening. Lindboe fremfører også at flere organisasjoner er enig med henne. Vi kunne anført det samme, men finner det lite hensiktsmessig. Medisinsk evidens defineres ikke etter flertallsprinsippet lenger.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media