Michael Bretthauer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael Bretthauer

Magnus Løberg, Michael Bretthauer
25.05.2020
Sondén og medarbeidere sammenligner kvinner med og uten brystimplantat som deltok i mammografiprogrammet ( 1 ). Kvinner med brystimplantat hadde lavere risiko for brystkreft, men hadde mer avansert...
Ishita Barua, Ingrid Prytz Berset, Petter Hære, Knut-Arne Wensaas, Michael Bretthauer
17.02.2020
Innføring av nasjonalt program for tarmscreening forutsetter betydelig styrking av koloskopikapasiteten i hele landet. Regjeringen har bestemt at det fra høsten 2020 skal innføres nasjonal...
Petter Gjersvik, Michael Bretthauer
23.09.2019
En veletablert betegnelse på en gruppe legemidler er vanskelig å endre. Illustrasjonsfoto: fotostorm/iStock Legemidler som virker på spesifikke punkter i en inflammatorisk prosess, har revolusjonert...
Lise M. Helsingen, Per Olav Vandvik, Henriette C. Jodal, Silje Bjerkelund Murphy, Anja Fog Heen, Mette Kalager, Michael Bretthauer
03.10.2019
Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft står på trappene i Norge. Vi har publisert en ny retningslinje for tarmkreftscreening basert på fordeler og ulemper ved de vanligste screeningmetodene, og...
Michael Bretthauer
30.10.2018
Sunne solvaner og kunnskap om suspekte hudforandringer er fremdeles viktigst for å forebygge malignt melanom. Om lag 2 000 nordmenn får malignt melanom i huden hvert år, og om lag 15 % av disse dør...
Michael Bretthauer, Hans-Olov Adami
30.10.2017
Bjørn Hofmann gjør det enkelt for seg, han stiller spørsmål. I dette tilfelle gjelder det organisering av tarmkreftscreening i Norge ( 1 ). Men det er svarene som er vanskelige. Å finne de gode...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Michael Bretthauer
18.09.2017
Pakkeforløp for kreft fungerer godt for noen, men andre kommer seg aldri inn. Lege Lars Kolsrud forteller en sterk historie i artikkelen om et pasientforløp i allmennpraksis og...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
Colorectal cancer is a major health issue, both globally and in Norway. Bowel cancer screening is perhaps the most effective method to mitigate the consequences of the disease for patients and...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem. Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet...
Michael Bretthauer
23.05.2017
Gjenbruk av allerede innsamlede forskningsdata kalles for data sharing på engelsk. Hva bør det hete på norsk? Illustrasjon: Pixtal/NTB scanpix Data sharing er mye diskutert for tiden ( 1  –  3 ). Vi...
Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.05.2017
Vi er glade for at vår artikkel om informasjon til pasienter i epidemiologiske studier har skapt engasjement. Vi ønsker velkommen en debatt om fordeler og ulemper ved forskningsinformasjon til...
Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.02.2017
Ifølge helseforskningsloven skal «Hensynet til deltakernes velferd og integritet gå foran vitenskapens og samfunnets interesser». Men hvordan ivaretas deltagernes velferd og integritet best? Dagens...
Michael Bretthauer
04.01.2007
M, Feldman LS, Friedman LJ., Brandt Sleisenger and Fortran’s Gastrointestinal and liver disease Pathophysiology, diagnosis, management. 2 bd. 8. utg. 2 889 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders...
Michael Bretthauer, Geir Hoff
13.12.2007
Det er riktig at kolorektale polypper på < 6 mm i diameter svært sjelden er maligne. Det er imidlertid galt å si at disse polyppene «har et nærmest neglisjerbart malignitetspotensial», slik...
Michael Bretthauer
18.10.2007
Foto © Camazine & Trainor/Photo Researchers/GV-Press Hippokrates (ca. 460 – 370 f.Kr.) brukte betegnelsen carcinos for forskjellige maligne tumorer ( 1 ). Cancer ble senere avledet av carcinos av...
Kjetil Søreide, Michael Bretthauer
18.10.2007
Kolorektal kreft rammer svært mange nordmenn – likevel er det lite åpenhet og oppmerksomhet om sykdommen Kunnskapen om kolorektal kreft er i rask utvikling, og det er gjort mange viktige fremskritt...
Michael Bretthauer, Geir Hoff
18.10.2007
Ved koloskopi undersøkes hele colon, ved sigmoidoskopi undersøkes kun den nedre delen (grønn) Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformer i Norge, med over 3 400 nye tilfeller i 2005 ( 1 )...
Michael Bretthauer, Geir Hoff, Kjetil Søreide
17.01.2008
Vi er enig med Tore Sandanger i at det er på høy tid med nasjonale tiltak for forebygging og tidligdiagnostikk av kolorektal kreft. Vi deler imidlertid ikke Sandangers syn på hvordan dette skal...
Michael Bretthauer
31.01.2008
Statistikk er et viktig hjelpemiddel i vitenskapelige studier, men brukes for ofte som erstatning for klinisk vurdering av resultatene I desember 2005 skjedde det noe uventet i det europeiske...