Jeanette Koht

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jeanette Koht

Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystonia is a movement disorder characterised by persistent and intermittent muscle contractions that cause involuntary repetitive movements, and that can lead to abnormal posture in affected parts...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse karakterisert av vedvarende og intermitterende muskelkontraksjoner som forårsaker ufrivillige, repeterte bevegelser, og kan føre til unormale stillinger i de...
Gry Hoem, Jeanette Koht
31.10.2017
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is a hereditary neurodegenerative disorder caused by a mutation on the X chromosome. The major signs and symptoms are tremor, ataxia and...
Gry Hoem, Jeanette Koht
30.10.2017
Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom (FXTAS) er en arvelig nevrodegenerativ sykdom som skyldes en mutasjon på X-kromosomet. Hovedsymptomene og -funnene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Opptil...
Elin Ødemark, Jeanette Koht
15.06.2017
On one of the hottest days of the Norwegian summer, a man collapsed in a field. He was admitted to hospital where he underwent a wide range of tests owing to reduced consciousness and high body...
Elin Ødemark, Jeanette Koht
22.06.2017
På en av de varmeste norske sommerdagene falt en mann om i en åker. Han ble innlagt i sykehus og bredt utredet på grunn av nedsatt bevissthet og høy kroppstemperatur. Han kom til å utvikle et uvanlig...
Marianne Solberg, Jeanette Koht
08.11.2016
Transcript in English here: transcriptsolberg.pdf Dystonia is a movement disorder that is characterised by intermittent or prolonged muscle contractions that result in abnormal, often repetitive...
Marianne Solberg, Jeanette Koht
08.11.2016
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse som er karakterisert av intermitterende eller vedvarende muskelkontraksjoner som gir unormale, ofte repetitive bevegelsesmønstre i hele eller deler av kroppen ( 1...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb, Jeanette Koht
01.02.2007
Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke ulike tilstander som er karakterisert ved tilbakevendende epileptiske anfall. Rundt 0,7 % av befolkningen har epilepsi, og prevalensen er høyest blant de...
Dag Kristen Solberg, Jeanette Koht, Helge Refsum
07.09.2006
En 74 år gammel kvinne hadde vannavgang og rykninger i alle fire ekstremiteter da hun ble funnet hjemme av sine pårørende, som ikke fikk kontakt med henne. Hun ble innlagt i nevrologisk avdeling, men...
Marte Syvertsen, Jeanette Koht, Karl O. Nakken
06.10.2015
Epilepsy is one of the most common neurological disorders and strikes people of all ages ( 1 ). An epilepsy diagnosis will often imply far more than recurring unprovoked epileptic seizures. The...
Thorsten Gerstner, Siri Moland, Jeanette Koht
03.11.2015
Primary motor tracts from the cerebral cortex cross over in the brainstem and then synapse at the level of the spinal cord (corticospinal tracts). From there, the nerve impulses are transmitted to a...
Jeanette Koht, Geir J. Braathen, Dirk Neubert, Michael Bjørn Russell
11.08.2005
Cerebrale kavernøse malformasjoner er vaskulære forandringer med abnormt forstørrede kapillærer i sentralnervesystemet ( 1 - 3 ). Lesjonene kan være lokalisert i hele sentralnervesystemet, men er...
Marte Syvertsen, Jeanette Koht, Karl O. Nakken
06.10.2015
Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene, og den rammer mennesker i alle aldre ( 1 ). Epilepsidiagnosen innebærer ofte noe langt mer enn gjentatte uprovoserte epileptiske anfall...
Thorsten Gerstner, Siri Moland, Jeanette Koht
03.11.2015
Motoriske baner fra cortex cerebri krysser i hjernestammen, og banene synapser så i ryggmargsnivå (kortikospinale baner). Deretter går nervesignalene ut i en perifer nerve. Det betyr at venstre hånd...
Jeanette Koht
09.02.2016
Paulson, Olaf B. Gjerris, Flemming Sørensen, Per Soelberg Klinisk neurologi og neurokirurgi 6. utg. 791 s, tab, ill. København: FADL, 2015. Pris DKK 980 ISBN 978-87-7749-785-8 Dette er sjette utgave...