Jeanette Koht

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Drammen sykehus

Vestre Viken

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming/design, artikkelsøk og gjennomgang/lesing, utarbeiding og skriving av manus.

Jeanette Koht er ph.d., overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Jeanette Koht
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media