Thorsten Gerstner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorsten Gerstner

Thorsten Gerstner, Siri Moland, Jeanette Koht
03.11.2015
Primary motor tracts from the cerebral cortex cross over in the brainstem and then synapse at the level of the spinal cord (corticospinal tracts). From there, the nerve impulses are transmitted to a...
Thorsten Gerstner, Siri Moland, Jeanette Koht
03.11.2015
Motoriske baner fra cortex cerebri krysser i hjernestammen, og banene synapser så i ryggmargsnivå (kortikospinale baner). Deretter går nervesignalene ut i en perifer nerve. Det betyr at venstre hånd...