Sverre Lehmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Lehmann

Alf Henrik Andreassen, Sverre Lehmann
18.01.2007
Statens legemiddelverk innførte fra 1.7. 2006 endrede forskrivningsregler for legemidler ved obstruktiv lungesykdom. Alle pasienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal vurderes...
Anders Johansson, Kjersti Gjerde, Sverre Lehmann, Bjørn Bjorvatn, Kahtan Al-azawy, Shashi Gulati, Morten E. Berge
26.05.2014
Oral appliances for sleep apnoea are a well documented and necessary therapeutic option for obstructive sleep apnoea syndrome. At the Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, a...
Sverre Lehmann, Jan Grebstad, Ove Fondenes, Alf Henrik Andreassen, Per Bakke, Amund Gulsvik
20.01.2005
Effekten av operasjon ved obstruktivt søvnapnésyndrom er lite dokumentert, og pasienter dette er aktuelt for bør informeres om at det finnes behandlingsalternativer. På grunn av det store antall...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Anders Johansson, Kjersti Gjerde, Sverre Lehmann, Bjørn Bjorvatn, Kahtan Al-azawy, Shashi Gulati, Morten E. Berge
27.05.2014
Apnéskinner er et godt dokumentert og nødvendig behandlingsalternativ for obstruktivt søvnapnésyndrom. Ved Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssykehus, er det etablert en klinikk med...
Sverre Lehmann, Øystein Fløtten
20.10.2015
Giæver, Petter Lungesykdommer 3. utg. 307 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-02286-4 Petter Giæver utgir ny utgave av sin lærebok i lungesykdommer. Den første...