Øystein Fløtten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Fløtten

Øystein Fløtten
20.11.2002
I Tidsskriftet nr. 26/2002 ble det publisert to artikler om bruk av elektronisk pasientjournal i sykehus (1, 2). Jeg har fra tidligere to års erfaring med elektronisk pasientjournal i allmennpraksis...
Sverre Lehmann, Øystein Fløtten
20.10.2015
Giæver, Petter Lungesykdommer 3. utg. 307 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-02286-4 Petter Giæver utgir ny utgave av sin lærebok i lungesykdommer. Den første...