Jan Emil Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Emil Kristoffersen

Jan Emil Kristoffersen
30.10.2018
Henriette Sinding Aasen, Berit Bringedal, Kristin Bærøe et al., red. Prioritering, styring og likebehandling Utfordringer i norsk helsetjeneste. 292 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP,...
Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Unni Ringberg
17.08.2018
En god henvisning skal beskrive pasienten og det aktuelle problemet, men bør også inneholde en klar bestilling til spesialisthelsetjenesten. Når allmennleger henviser til spesialisthelsetjenesten,...
Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Per Arne Holman
02.05.2017
Den elektroniske henvisningen brukes i dag til forespørsler, for å gi enkle beskjeder og for å stille spørsmål. Vi trenger å skille mellom henvisning for et avklart medisinsk problem, for et uavklart...
Torunn Janbu, Jan Emil Kristoffersen
04.01.2007
En av de største samfunnsdebattene i Norge i høst har vært knyttet til IA-avtalen og Regjeringens opprinnelige forslag om innstramninger i sykelønnsordningen. – Det er viktig at legen får holde fast...
Jan Emil Kristoffersen, Gisle Roksund
20.09.2007
Morten Glasø og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 15/2007 en undersøkelse om bruk av ultralyd i allmennpraksis ( 1 ). Som Svein Z. Bratland & Svein Ødegaard påpeker i en ledsagende...
Jan Emil Kristoffersen
01.05.2008
Dr. Stig Bache-Wiig på Nordstrand i Oslo er Legeforeningens eldste medlem. Han fylte 100 år 26. januar 2008. Bache-Wiig har opplevd hvordan antibiotikaen forandret medisinen, og han følger fremdeles...
Jan Emil Kristoffersen
25.06.2009
Fastlege Alicja Alda beskriver i Tidsskriftet nr. 10/2009 sin opplevelse av at spesialisthelsetjenesten ønsker å instruere fastlegene og bruker dem i en sekretærrolle ( 1 ). Jeg tror de fleste...
Jan Emil Kristoffersen
28.05.2009
En ukritisk oppbygging av nye og fragmenterte tjenester i kommunehelsetjenesten uten å prioritere god tilgjengelighet til medisinsk behandling av høy kvalitet, vil ikke styrke samhandling og tjene...
Jan Emil Kristoffersen
22.06.2006
Kollega Tor H. Kristiansen setter søkelys på et viktig spørsmål, nemlig hvorfor ikke vi som fastleger kan si nei til pasienter som vi opplever som truende. Har man opplevd alvorlige tillitsbrudd...
Jan Emil Kristoffersen
24.01.2012
Revidert forskrift truer samhandlingsreformens intensjon Illustrasjon © Supernøtt popsløyd Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjorde rett før jul utkast til revidert forskrift om...
Jan Emil Kristoffersen, Bente Heggedal Gerner, Tom Sundar
17.04.2012
Elektronisk beslutningsstøtte ved henvisning fra allmennlege til spesialisthelsetjeneste må være tilpasset fastlegenes praksis og bør omfatte innsynsrett for pasientene. Dialog gjennom elektroniske...
Jan Emil Kristoffersen
18.09.2012
Gittell, Jody Hoffer Effektivitet i sundhedsvæsenet Samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. 313 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298 ISBN 978-87-628-1136-2...
Jan Emil Kristoffersen
29.10.2013
Eriksen-Deinoff, Morten Melhus, Jon Morten Sykt bra Resepten på friske sykehus. 214 s, ill. Oslo: Melhus Communication, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-93130-10-9 Forfatterne er to siviløkonomer med...
Jan Emil Kristoffersen
20.10.2015
Helsedirektoratet har nå videreutviklet e-resept slik at liste over faste medisiner («Legemidler i bruk – LIB») kan formidles til samarbeidspartnere via e-reseptløsningen. Illustrasjonsfoto Colourbox...
Jan Emil Kristoffersen
01.12.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1798 I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1798, andre mellomtittel stå: Tas i bruk fra våren 2016 På samme side skal siste avsnitt byttes ut med følgende tekst:...