Tore Sanner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Sanner

Tore Sanner, Erik Dybing
05.02.2004
Fra 1. juni 2004 er det forbudt å røyke på utesteder i Norge. Odelstingsproposisjonen om røykfrie serveringssteder er blitt angrepet i mediene. Forfatterne av kunnskapsoppsummeringen tar her opp en...
Tore Sanner, Erik Dybing
01.07.2004
Erik Nord har gjentatte ganger kritisert vår kunnskapsoppsummering om helseskader ved passiv røyking og kalt den forskningsfusk. Mye av kritikken skyldes utvilsomt at Nord som økonom mangler...
Tore Sanner, Ellen Juul Andersen
06.03.2003
Torkel Steen hevder i Tidsskriftet nr. 1/2003 at det ikke er bevist at snus gir kreft ( 1 ). De to undersøkelsene Steen henviser til, viser økt kreftrisiko blant tidligere snusere ( 2 , 3 ). Snusere...
Tore Sanner
28.08.2003
Knut-Olaf, Haustein Tobacco or health? Physiological and social damages caused by tobacco smoking. 446 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2003. Pris GBP 63 ISBN 3-540-44031-3 I forhold til de...
Erik Dybing, Tore Sanner
30.01.2002
Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff og er stoffet som utløser avhengighet når tobakksprodukter brukes (1, 2). Det har tatt lang tid å komme til denne erkjennelsen. Den amerikanske...
Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
10.02.2001
Lars Erik Rutqvist & Freddi Lewin kritiserer vår konklusjon (1) nemlig at de to svenske artiklene fra 1999 (2, 3) ikke frikjenner snus som kreftfremkallende for mennesker. De gir også inntrykk av...
Tom K. Grimsrud, Tore Sanner
22.09.2015
IT-konsulent Moe gjentar de samme synspunktene og spørsmålene som han har fremført tidligere. Eksperimenter med ren nikotin på mennesker for å undersøke avhengighet vil ikke tillates. Man vurderer...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
25.08.2015
«Nilsen jobbet for Philip Morris i en årrekke etter at Ekspertgruppen ble nedlagt i 1992 og hentet inn store beløp fra tobakksgiganten» ( 1 ). Artikkelen til Waldum, Nilsen mfl ( 2 ). ble sendt inn...
Tom K. Grimsrud, Tore Sanner
11.08.2015
Vi takker for kommentarene og svarer kort: Til overlege Håkon Lasse Leira: Som beskrevet i vår kronikk, foreligger det en rekke undersøkelser blant personer som har redusert antall sigaretter per dag...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
De to sentrale punktene i kommentarene til IT-konsulent Morten Moe er spørsmålet om nikotin er avhengighetsskapende i fravær av andre stoffer i tobakksrøyk og spørsmålet om personer som aldri har...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
Moe reiser tvil om nikotin i seg selv er avhengighetsskapende. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Nikotin oppfyller kriteriene for å klassifiseres som avhengighetsskapende og er det...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
Helseskadende effekter av ren nikotin på mennesker lite undersøkt. Det er viktig å være klar over at Royal Society for Public Health (RSPH) ikke er en vitenskapelig institusjon, men en...
Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
30.05.2000
I Stortingets spørretime 17. november 1999 svarte helseministeren på et spørsmål om kreftrisiko ved bruk av snus. Spørreren hevdet at Sosial- og helsedepartementet overså nye forskningsresultater fra...
Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
10.08.2000
Snus er klassifisert av Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt på basis av epidemiologiske og eksperimentelle studier som kreftfremkallende for mennesker (1). Derfor merkes snus med at...
Tore Sanner
01.12.2005
Fra 1994 til 2001 har antall dødsfall som skyldes røyking, gått ned med omkring 15 %. I 1991 publiserte undertegnede en beregning av antall dødsfall i Norge som skyldtes røyking ( 1 ). I beregningen...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
02.06.2015
Bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) har økt kraftig de siste årene, og det kan synes som om ungdom er spesielt tiltrukket av dem. Norske myndigheter vil trolig i løpet 2015 sende et...