Tom K. Grimsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom K. Grimsrud

Tom K. Grimsrud
14.06.2007
Hvilket vurderingsgrunnlag er nødvendig og tilstrekkelig for å gi en forsvarlig vurdering av kreftfare? Nye rapporter om snusbruk og kreft har forskjellige konklusjoner blant annet fordi de er basert...
Erik Dybing, Tom K. Grimsrud
31.01.2008
Inger Natvig Norderhaug og medarbeidere ved Kunnskapssenteret hevder i Tidsskriftet nr. 23/2007 at prinsippene for tradisjonelle ekspertbaserte oversikter for vurdering av helserisiko ikke omfatter...
Tom K. Grimsrud
28.08.2008
Verdens, helseorganisasjon The scientific basis of tobacco product regulation Report of a WHO study group. WHO Technical report series no. 945. 112 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 30 ISBN...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
The use of snus cannot be recommended as an alternative to smoking for pregnant women who have difficulty giving up cigarettes. Smoking during pregnancy increases the risk of a number of pregnancy...
Tom K. Grimsrud, Tore Sanner
22.09.2015
IT-konsulent Moe gjentar de samme synspunktene og spørsmålene som han har fremført tidligere. Eksperimenter med ren nikotin på mennesker for å undersøke avhengighet vil ikke tillates. Man vurderer...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
25.08.2015
«Nilsen jobbet for Philip Morris i en årrekke etter at Ekspertgruppen ble nedlagt i 1992 og hentet inn store beløp fra tobakksgiganten» ( 1 ). Artikkelen til Waldum, Nilsen mfl ( 2 ). ble sendt inn...
Tom K. Grimsrud, Tore Sanner
11.08.2015
Vi takker for kommentarene og svarer kort: Til overlege Håkon Lasse Leira: Som beskrevet i vår kronikk, foreligger det en rekke undersøkelser blant personer som har redusert antall sigaretter per dag...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
De to sentrale punktene i kommentarene til IT-konsulent Morten Moe er spørsmålet om nikotin er avhengighetsskapende i fravær av andre stoffer i tobakksrøyk og spørsmålet om personer som aldri har...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
Moe reiser tvil om nikotin i seg selv er avhengighetsskapende. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Nikotin oppfyller kriteriene for å klassifiseres som avhengighetsskapende og er det...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
08.09.2015
Helseskadende effekter av ren nikotin på mennesker lite undersøkt. Det er viktig å være klar over at Royal Society for Public Health (RSPH) ikke er en vitenskapelig institusjon, men en...
Trond-Eirik Strand, Columbo Malayeri, Petri K.J. Eskonsipo, Tom K. Grimsrud, Jarle Norstein, Tom Grotmol
04.05.2005
Å begynne å røyke når man er ung kan føre til livslang avhengighet, med betydelig økt risiko for sykdom og tidlig død. Forekomsten av lungekreft hos norske kvinner (alle aldre sett under ett) ligger...
Tom Kristian Grimsrud
06.01.2005
Arbeid med produksjon av nikkel er kjent for å gi økt risiko for lungekreft. Hensikten med avhandlingen var å undersøke kreftrisikoen ved innånding av nikkel og ulike typer nikkelforbindelser justert...
Tom K. Grimsrud
03.02.2005
En interessant og oversiktlig analyse av nedgangen i norsk spedbarnsdødelighet i perioden 1967 – 98 etter foreldrenes utdanningslengde ble presentert i Tidsskriftet nr. 22/2004 ( 1 ). Artikkelen...
Tom K. Grimsrud
20.05.2011
I Tidsskriftet nr. 6/2011 hevder sosiolog Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) at Norge ikke kan bli røykfritt med dagens metoder. Videre forkastes ideen om et...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
Bruk av snus kan ikke anbefales som et alternativ til røyking for svangre kvinner som sliter med å slutte å røyke. Røyking i svangerskapet øker risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner...
Tore Sanner, Tom K. Grimsrud
02.06.2015
Bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) har økt kraftig de siste årene, og det kan synes som om ungdom er spesielt tiltrukket av dem. Norske myndigheter vil trolig i løpet 2015 sende et...
Bettina K. Andreassen, Linda Vos, Tom K. Grimsrud
10.03.2015
Nylig ble det publisert en artikkel i Science der det ble satt spørsmålstegn ved nytten av forebyggende tiltak mot mange kreftformer. Etter vår vurdering er det ikke vitenskapelig grunnlag for å...