Kommentar

RE: Tusen takk for meg

Guri Spilhaug
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Hege Gjessing har som president i Legeforeningen vært en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å etablere en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Jeg vil takke den avtroppende presidenten (1) for at hun alltid har vært tilgjengelig og for den tilliten hun har vist oss i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM). Vi føler at vi har fått representere Legeforeningen i mange sammenhenger. Det har vært viktig i synliggjøringen av det rusmedisinske fagfeltet.

Litteratur

1. Gjessing H. Tusen takk for meg. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1411

Publisert: 01.09.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media