Anne Grethe Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Grethe Myhre (f. 1959) er spesialist i barnesykdommer, med spisskompetanse i endokrinologi, og overlege. Hun har en doktorgrad i autoimmune binyrebarksyndromer, er medlem av Nasjonal studiegruppe for Addisons sykdom og har vært leder av Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling ved Oslo universitetssykehus. Hun har bidratt aktivt til all utforming av denne artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barne-og ungdomsklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

*   Nåværende adresse:

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Artikler av Anne Grethe Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media