Jofrid Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jofrid Nygaard

Per Sundby, Jofrid Nygaard
21.04.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 472 I Tidsskriftet nr. 5/2015 s. 472 skal det i 4. linje stå: Han ble født 28.7. 1929 i Oslo, ble cand.med. i 1954 og dr.med. i 1969 ved Universitetet i Oslo. Vi...
Per Sundby, Jofrid Nygaard
10.03.2015
Kjell Noreik Professor dr.med. Kjell Noreik døde 1.1. 2015. Han var i fullt arbeid til det siste. I ham har norsk medisin mistet en allsidig, begavet og bredt orientert lege og samfunnsmedisinsk...