Linnea Berg Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linnea Berg Karlsen

Inger Marie Waal Nilsbakken, Linnea Berg Karlsen, Raymond Jakobsen
11.11.2014
Simple, fast detection of cerebrospinal fluid leakage due to head injuries is important for diagnosis and early start-up of correct treatment. We are not aware of any good, rapid diagnostic tests for...
Inger Marie Waal Nilsbakken, Linnea Berg Karlsen, Raymond Jakobsen
11.11.2014
Rask og enkel påvisning av spinalvæskelekkasje ved hodeskader er viktig for diagnostikk og tidlig oppstart av korrekt behandling. Oss bekjent eksisterer det ingen gode hurtigdiagnostiske tester for...
Linnea Berg Karlsen, Inger Marie Waal Nilsbakken, Raymond Jakobsen
13.01.2015
Takk for kommentarer fra Landsdalen og Björnsson! Vi har i ettertid blitt gjort oppmerksomme på Dr. Knudsens publikasjon fra 2006, der han presenterer sammenhengen mellom pH i spinalvæske og...