Fortsatt stor mangel på turnusplasser

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Turnustjenesten for leger er inngangsporten til arbeid som lege i Norge. Mer enn halvparten av høstens søkere står uten turnusplass.

  Halvparten av medisinstudentene stod uten turnusplass i september. Her illustrert ved medisinstudenter i Trondheim. Foto…
  Halvparten av medisinstudentene stod uten turnusplass i september. Her illustrert ved medisinstudenter i Trondheim. Foto Øystein Ohr, Nmf Trondheim

  Etter overgangen fra loddtrekning til søknadsbasert ordning opplever svært mange nyutdannede leger at de ikke får starte i sin første jobb som turnuslege etter endt utdanning. Til turnusstart per september 2014 hadde 438 søkere fått turnusplass, mens i underkant av 500 søkere ikke hadde fått plass. Sammenliknet med september 2013 er det en beskjeden nedgang i antallet som ikke har fått plass (1,6 prosent).

  Trenger betydelig økning

  Trenger betydelig økning

  Det er stor mangel på spesialister i deler av spesialisthelsetjenesten og rekrutteringsproblemer til kommunehelsetjenesten. Tidligere i år foreslo Helsedirektoratet overfor Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall turnusstillinger med 150. I skrivende stund foreligger det likevel positive signaler om at Helse- og omsorgsdepartementet ikke ønsker å nedjustere tallet.

  Antall turnuslegestillinger og stillinger for leger i spesialisering må økes betydelig i årene fremover for å fylle underskuddet på spesialister vi har i Norge. Da vil en fullt ut kunne utnytte den store ressursen alle de nyutdannete legene er for norsk helsevesen og få tilgang til et tilstrekkelig antall leger inn i spesialistutdanningen.

  For lav kapasitet

  For lav kapasitet

  De siste årene har cirka 40 prosent av alle nye spesialistgodkjenninger i Norge vært konverterte spesialister som har tatt hele sin spesialisering i andre EU/EØS-land. Det er en klar indikasjon på at kapasiteten i spesialistutdanningen er for lav. Mange av disse legene er også spesialister som har fått bekostet hele sin utdanning og spesialisering i andre og som oftest dårligere økonomisk stilte, land.

  - Jeg registrerer at helsemyndighetene legger til grunn at dekning av norsk helsetjenestes behov for legearbeidskraft blant annet skal basere seg på at leger utdannet i andre land må komme til Norge for å jobbe. Det er urovekkende også fordi dette ofte er leger som kommer fra land i en mye vanskeligere situasjon enn hos oss. Dette vil bidra til å undergrave norsk politikk om etisk rekruttering av helsepersonell og det fører til økt importavhengighet av utenlandske leger, sier Johan Torgersen i Yngre legers forening.

  Legeforeningen har i brev til HOD tidligere i vår bedt om et møte om Helsedirektoratets notat om behov for turnusleger. Dette møtet er ytterligere aktualisert når det nå er gitt signaler om at Helsedirektoratet bygger sine behovsanslag på at Norge skal importere cirka 350 spesialister per år.

  – Dette kan føre til «brain drain» og er ikke i samsvar med politiske signaler gitt av myndighetene selv mht. å hente helsepersonell fra utlandet, sier Torgersen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media