Øydis Rinde Jarandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øydis Rinde Jarandsen

Øydis Rinde Jarandsen
29.11.2007
Legeforeningen uttrykker bekymring over at det nå er åpnet opp for to parallelle løp frem til autorisasjon som lege i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal innføres krav om...
Øydis Rinde Jarandsen
28.10.2014
Turnustjenesten for leger er inngangsporten til arbeid som lege i Norge. Mer enn halvparten av høstens søkere står uten turnusplass. Halvparten av medisinstudentene stod uten turnusplass i september...