Cecilie Delphin Amdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Delphin Amdal

Tone Enden, Tomm Bernklev, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Cecilie Delphin Amdal
08.05.2018
Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte. Pasientrapporterte utfallsmål (patient reported outcome measures, PROM) i...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
17.06.2014
Surrogate endpoints are often used as measures of therapeutic effect in clinical studies, for example, blood pressure as a risk indicator for cardiovascular disease. Sometimes the presumed...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
17.06.2014
Surrogatendepunkt brukes ofte som mål på effekt av behandling i kliniske studier, for eksempel blodtrykk som indikator for risiko for kardiovaskulær sykdom. Av og til er den antatte sammenhengen...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1128 – 9 I Tidsskriftet nr. 11/2014 s. 1129 er b og c i figur 2 blitt like. Riktig figur skal være: Figur 2 Mulige grunner til at et surrogatendepunkt kan mislykkes (...