Kristin Bjordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Bjordal

Jon Håvard Loge, Kristin Bjordal, Ørnulf Paulsen
09.02.2006
Palliativ medisin er i hovedsak utviklet i arbeid med kreftpasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Internasjonalt utvides pasientgrunnlaget til andre med uhelbredelig sykdom,...
Nina Aass, Kristin Bjordal, Kjell Magne Tveit, Tone Nordøy
23.02.2006
Figur 1 Innstilling av strålefelt. Illustrasjonsfoto Thea Tønnessen, Radiumhospitalets fotoavdeling Halvparten av norske kreftpasienter dør av sin maligne sykdom. For disse pasientene vil forløpet...
Kristin Bjordal, Nina Aass
16.12.2004
Palliativ kjemoterapi. Foto Dnr-foto Thea Tønnessen Moderne kreftbehandling innebærer bruk av cytostatika, ofte i kombinasjoner som samlet kan gi en betydelig toksisitet. Dette aksepteres vanligvis...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
17.06.2014
Surrogate endpoints are often used as measures of therapeutic effect in clinical studies, for example, blood pressure as a risk indicator for cardiovascular disease. Sometimes the presumed...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
17.06.2014
Surrogatendepunkt brukes ofte som mål på effekt av behandling i kliniske studier, for eksempel blodtrykk som indikator for risiko for kardiovaskulær sykdom. Av og til er den antatte sammenhengen...
Cecilie Delphin Amdal, Kristin Bjordal
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1128 – 9 I Tidsskriftet nr. 11/2014 s. 1129 er b og c i figur 2 blitt like. Riktig figur skal være: Figur 2 Mulige grunner til at et surrogatendepunkt kan mislykkes (...