Astrid Bergrem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Astrid Bergrem (f. 1966) er ph.d. og spesialist i indremedisin og i blodsykdommer. Hun har deltatt i utredning av pasientens sykdom og har bidratt til utforming av manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for medisin

Lovisenberg Diakonale Sykehus

* Nåværende arbeidssted:

A. Bergrem, Hematologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Avdeling for patologi

Artikler av Astrid Bergrem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media