Annonse
Annonse

Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreft

Hans Petter Eikesdal, Sigbjørn Løes, Bente Brokstad Herlofson Om forfatterne

Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå tilstanden, og retningslinjer for håndtering av tannproblemer ved adjuvant bisfosfonatbehandling mot brystkreft er nå tilgjengelig.

Adjuvant bisfosfonatbehandling med intravenøs zoledronsyre motvirker tilbakefall av brystkreft, og ble tatt i bruk i Norge fra 2013, etter nasjonal anbefaling fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) (1). Behandlingen strekker seg over fem år og er aktuell for alle brystkreftopererte som er postmenopausale og som mottar adjuvant systemisk behandling (cellegift og/eller endokrin behandling). Antallet kvinner som hvert år skal starte med adjuvant bisfosfonatterapi i Norge er estimert til 1 200 – 1 500 (2), slik at det etter hvert blir en stor pasientpopulasjon som mottar slik behandling.

Lettere å forebygge enn å behandle

En sjelden, men alvorlig komplikasjon ved bruk av zoledronsyre er kjeveosteonekrose, og i større pasientmaterialer forekommer dette hos 0,3 – 2,2  % av pasientene (3, 4). Kjeveosteonekrose er en vanskelig tilstand å behandle, og det har knyttet seg stor usikkerhet til hvordan man best kan unngå tilstanden. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan tannproblemer bør håndteres hos brystkreftpasienter som skal ha adjuvant bisfosfonatbehandling, og både Norsk Bryst Cancer Gruppe og Den norske tannlegeforening har stilt seg bak disse anbefalingene. Retningslinjene er tilgjengelig på universitetsnettsiden www.onj.no (2).

Hovedbudskapet i de nye retningslinjene er at kjeveosteonekrose er lettere å forebygge enn å behandle. Dersom nødvendig bør tanntrekking og kjevekirurgiske inngrep gjennomføres før oppstart av bisfosfonatbehandlingen, da pasienter med dårlig tannstatus ellers er i en høyrisikosituasjon for å utvikle tilstanden.

Publisert først på nett.

1

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-pasienter-med-brystkreft/Sider/default.aspx (8.7.2014).

2

Universitetet i Oslo. Retningslinjer/veiledere ved tannbehandling. Tann- og kjeveproblemer og adjuvant bisfosfonatbehandling hos pasienter med brystkreft. www.odont.uio.no/onj/bilder/retningslinjer.pdf (8.7.2014).

3

Fehm T, Felsenberg D, Krimmel M et al. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw in breast cancer patients: recommendations for prevention and treatment. Breast 2009; 18: 213 – 7. [PubMed] [CrossRef]

4

Rathbone EJ, Brown JE, Marshall HC et al. Osteonecrosis of the jaw and oral health-related quality of life after adjuvant zoledronic acid: an adjuvant zoledronic acid to reduce recurrence trial subprotocol (BIG01/04). J Clin Oncol 2013; 31: 2685 – 91. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse