Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreft

Kommentar og debatt Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå tilstanden, og retningslinjer for håndtering av tannproblemer ved adjuvant bisfosfonatbehandling mot brystkreft er nå tilgjengelig.

  Adjuvant bisfosfonatbehandling med intravenøs zoledronsyre motvirker tilbakefall av brystkreft, og ble tatt i bruk i Norge fra 2013, etter nasjonal anbefaling fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) (1). Behandlingen strekker seg over fem år og er aktuell for alle brystkreftopererte som er postmenopausale og som mottar adjuvant systemisk behandling (cellegift og/eller endokrin behandling). Antallet kvinner som hvert år skal starte med adjuvant bisfosfonatterapi i Norge er estimert til 1 200 – 1 500 (2), slik at det etter hvert blir en stor pasientpopulasjon som mottar slik behandling.

  Lettere å forebygge enn å behandle

  Lettere å forebygge enn å behandle

  En sjelden, men alvorlig komplikasjon ved bruk av zoledronsyre er kjeveosteonekrose, og i større pasientmaterialer forekommer dette hos 0,3 – 2,2  % av pasientene (3, 4). Kjeveosteonekrose er en vanskelig tilstand å behandle, og det har knyttet seg stor usikkerhet til hvordan man best kan unngå tilstanden. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan tannproblemer bør håndteres hos brystkreftpasienter som skal ha adjuvant bisfosfonatbehandling, og både Norsk Bryst Cancer Gruppe og Den norske tannlegeforening har stilt seg bak disse anbefalingene. Retningslinjene er tilgjengelig på universitetsnettsiden www.onj.no (2).

  Hovedbudskapet i de nye retningslinjene er at kjeveosteonekrose er lettere å forebygge enn å behandle. Dersom nødvendig bør tanntrekking og kjevekirurgiske inngrep gjennomføres før oppstart av bisfosfonatbehandlingen, da pasienter med dårlig tannstatus ellers er i en høyrisikosituasjon for å utvikle tilstanden.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media