Hans Petter Eikesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Eikesdal

Hans Petter Eikesdal
06.11.2008
Effekten av angiogenesehemmeren bevacizumab kan forsterkes når man kombinerer den med tumstatin. Angiogenesehemmende medikamenter er implementert i klinisk behandling av flere ulike kreftformer i...
Hans Petter Eikesdal, Olav Dahl, Oddbjørn Straume, Lars A. Akslen
12.08.2004
Amerikaneren Judah Folkman vakte interessen for tumorangiogenese med en banebrytende artikkel i 1971 ( 1 , 2 ). Her fremsatte han hypotesen at solide svulster trenger innvekst av blodkar fra...
Hans Petter Eikesdal
10.08.2002
Solide kreftsvulster er avhengig av innvekst av blodkar for å vokse utover 0,1 – 1 mm i diameter. Et nettverk av kaotisk organiserte blodkar forsyner svulstene med næring og oksygen, og i de senere...
Hans Petter Eikesdal, Sigbjørn Løes, Bente Brokstad Herlofson
19.08.2014
Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå...