Bente Brokstad Herlofson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Brokstad Herlofson

Bente Brokstad Herlofson, Kristine Løken
11.05.2006
Leger og sykepleiere viser mindre interesse for munnhulen enn for andre deler av kroppen til pasienter som behandles for kreft, ifølge en svensk doktorgradsstudie ( 1 ). Hensikten med denne...
Svein Steinsvoll, Bente Brokstad Herlofson
27.04.2006
Det er kjent at HIV-infeksjon er forbundet med høyere forekomst av spesielle former for orale sykdommer med bakteriell, fungal eller viral etiologi. Orale manifestasjoner kan være første tegn på slik...
Hans Petter Eikesdal, Sigbjørn Løes, Bente Brokstad Herlofson
19.08.2014
Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå...