Sigbjørn Løes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigbjørn Løes

Sigbjørn Løes
01.07.2004
I løpet av fosterlivet er danningen av organer avhengig av et nøye samspill mellom ulike celler og vevstyper i fosteret. Tenner under utvikling har vist seg å være gode modeller for å beskrive de...
Sigbjørn Løes
02.10.2012
Erik Fink Eriksen & Johan Halse diskuterer i Tidsskriftet nr. 14/2012 indikasjoner for seponering av bisfosfonater ( 1 ). Jeg har selv ingen kompetanse innen osteoporosebehandling og har ikke...
Hans Petter Eikesdal, Sigbjørn Løes, Bente Brokstad Herlofson
19.08.2014
Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå...