Georg Espolin Johnson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Georg Espolin Johnson (f. 1953) er cand.med. og cand.philol., veileder for rådgivende leger i Nav, medlem NFAs referansegruppe mot overdiagnostikk og medforfatter policydokumentet om overdiagnostikk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Georg Espolin Johnson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media