Svetlana Konstantinova-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svetlana Konstantinova-Larsen

Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Illicit drug use is a risk factor for disease, accidents and reduced life expectancy ( 1   –  10 ). Narcotic substances are available all over the country and have been seized in all of the country’s...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Illicit drug use is a risk factor for disease, accidents and reduced life expectancy ( 1   –  10 ). Narcotic substances are available all over the country and have been seized in all of the country’s...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sidsel Rogde
25.03.2014
Narkotikabruk er en risikofaktor for sykdom, ulykker og forkortet levealder ( 1  –  10 ). Narkotiske stoffer er tilgjengelig over hele landet og er blitt beslaglagt i alle landets politidistrikter...
Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sissel Rogde
08.04.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 615 – 9 I Tidsskriftet nr. 6/2014 på side 617 skal det i første setning etter Resultater stå: I perioden 2000 –  05 ble det gjennomført i alt 8 576 rettsmedisinske...