Sissel Rogde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sissel Rogde

Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sissel Rogde
08.04.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 615 – 9 I Tidsskriftet nr. 6/2014 på side 617 skal det i første setning etter Resultater stå: I perioden 2000 –  05 ble det gjennomført i alt 8 576 rettsmedisinske...