Ketil Størdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Størdal

Ketil Størdal
03.05.2019
Knut Wester ber om at Norsk barnelegeforening må legge fram dokumentasjon for at triaden subduralt blod, retinablødninger og hjerneskade er « ensbetydende med filleristing». Dette er en fordreining...
Ketil Størdal, Elisabeth Selvaag, Margrethe Greve-Isdahl
30.10.2018
Norske barneleger har merket seg at forbruket av energidrikker øker blant barn og unge, og at tenåringer blir gjenstand for aggressiv markedsføring med smart og positiv ordbruk...
Ketil Størdal, Nicolai André Lund-Blix, Lars Christian Stene
28.05.2018
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene? Illustrasjon:...
Torild Skrivarhaug, Ketil Størdal, Lars Christian Stene
19.03.2018
Flere norske barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1 har ketoacidose sammenlignet med barn i Sverige og Danmark. Økt oppmerksomhet og kunnskap om klassiske diabetessymptomer i befolkningen og...
Ketil Størdal, Karl Mårild, Hege Salvesen Blix
02.10.2017
Siden 1974 har salget av antibiotika i Norge per innbygger økt med om lag 50 % ( 1 ). Høyere forbruk gir økende forekomst av resistente mikrober ( 2 , 3 ). Lavere forbruk i de nordiske land enn i...
Ketil Størdal, Jon Lunde
01.11.2007
I 1950 fikk Kendall, Hench og Reichstein nobelprisen i medisin eller fysiologi for beskrivelsen av binyrebarkhormonene og deres struktur og betydning. Allerede i 1950-årene ble steroidhormoner...
Ketil Størdal, Sverre Olaf Lie
05.11.2009
I september 2000 satte verdens ledere gjennom FNs generalforsamling opp åtte hovedmål for tusenårsskiftet, målsetninger som har fått tilslutning fra alle de 192 medlemslandene ( 1 ). Tre av målene er...
Ketil Størdal
05.11.2009
130 millioner barn ble født i år 2 000. 10 millioner av disse nådde aldri femårsalder ( 1 ). Fire millioner døde de første fire leveukene, tre millioner første leveuke ( 2 ). Like mange døde før...
Ketil Størdal, Beint Bentsen
28.02.2000
I Tidsskriftet nr. 2/2000 argumenterer T. Markestad for tilbakeholdenhet i diagnostikk og behandling av gastroøsofageal refluks hos barn (1). Ledeartikkelen fortjener enkelte kommentarer. Gulping i...
Ketil Størdal
11.03.2010
En kvinne fra Zimbabwe døde samme dag som hun fødte en veksthemmet gutt på 1,5 kg. Svangerskapskontroll hadde hun ikke råd til – hun var arbeidsløs alenemor og illegal innvandrer i Botswana. Hadde...
Ketil Størdal
11.03.2010
Tidsskriftet har en veiledning til god språkbruk i retningslinjene for forfattere. «Redaksjonen ønsker å stimulere til en mer bevisst språkbruk i Tidsskriftets spalter» – gode og viktige intensjoner...
Ketil Størdal
11.12.2012
Etter at pneumokokkvaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet har forekomsten av alvorlige infeksjoner og luftveisinfeksjoner gått ned. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix En...
Ketil Størdal
27.11.2012
Mors vekt før svangerskapet og vektøkningen under svangerskapet påvirker barnets kroppsmasseindeks ved treårsalderen. Illustrasjonsfoto Thinkstock I en ny delstudie fra Den norske mor og barn-...
Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
23.04.2013
Dag Tveitnes og medarbeidere og Susanne Gjeruldsen Dudman har kommet med viktige innspill. Etter at vi ble gjort oppmerksom på at infusjon med Kiovig kan resultere i forbigående positiv TBE-IgG, har...
Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
19.02.2013
En tidligere frisk jente utviklet progredierende lammelser og sensibilitetsforstyrrelser. Hun responderte ikke på behandling, og differensialdiagnosene var mange. Årsaken til pasientens symptomer...
Ketil Størdal
03.09.2013
Britto, Pia Rebello Engle, Patrice L. Super, Charles M. Handbook of early childhood developmental research and its impact on global policy 536 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris...
Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
25.02.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5 Forfatterne gjør oppmerksom på at det er kommet nye opplysninger om diagnosen i etterkant av at artikkelen ble publisert. Dette omtales nærmere i...
Ketil Størdal
10.03.2015
Shaoul, Ron Practical algorithms in pediatric gastroenterology 110 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 49 ISBN 978-3-318-02509-5 Dette er den fjerde boken i en serie av håndbøker med praktiske...
Ketil Størdal, Ingebjørg Fagerli
03.05.2016
I Tidsskriftet 5/2016 ( 1 ) og i oppslag i Vårt Land ( 2 ) og Aftenposten ( 3 ) rettes søkelyset mot kirurgisk behandling av et barn født i Norge med analatresi. Foreldrene hadde søkt om asyl før...
Ketil Størdal, Christine Olbjørn, Florin B. Vikskjold, Hans Kristian Holm
15.03.2016
Nye norske retningslinjer er utarbeidet for diagnostikk og oppfølging av cøliaki hos barn, på grunnlag av europeiske retningslinjer fra 2012. Dagens diagnostikk er helt avhengig av fortsatt inntak av...