Ketil Størdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Størdal

Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
04.02.2021
Stricter infection controls and school closures to tackle COVID-19 are regularly called for in the public discourse on the pandemic. However, restrictions on schooling and leisure activities can have...
Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
28.01.2021
Krav om strengere smittevern og i ytterste konsekvens stengte skoler under covid-19-pandemien fremmes regelmessig i den offentlige debatten. Men begrenset skole- og fritidstilbud kan ha uheldige...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
03.07.2020
Measures targeting children and adolescents in Norway have attracted great attention since the pandemic outbreak of SARS-CoV-2, the virus that causes the disease COVID-19. Children and adolescents...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
24.06.2020
Tiltak rettet mot barn og ungdom i Norge har fått stor oppmerksomhet etter pandemiutbruddet av sars-CoV-2, viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Barn og ungdom kan bli smittet og syke av sars-...
Kristoffer Brodwall, Ketil Størdal
15.06.2020
Sykdommen covid-19 rammer i liten grad barn og ungdom. Men de kan bli ofre for at tiltak som skal bremse pandemien, fører til sviktende vaksinering, sult og mangel på helsetjenester. Alvorlig forløp...
Ketil Størdal, Stefán Hjörleifsson
05.02.2020
Norway is well qualified to measure the use of health services. Such measurement can increase the impact of the Choosing Wisely Norway campaign. In September 2018, the Norwegian Medical Association...
Ketil Størdal, Stefán Hjörleifsson
23.01.2020
Norge har gode forutsetninger for å måle bruken av helsetjenester. Måling kan øke effekten av kampanjen Gjør kloke valg. Legeforeningen lanserte kampanjen Gjør kloke valg i september 2018 for å...
Annette Olsen, Cathrine Iversen, Ketil Størdal
09.09.2019
Painful procedures are often necessary in association with medical assessment, diagnosis and some forms of treatment. Painful experiences in childhood may influence pain perception in adulthood ( 1...
Annette Olsen, Cathrine Iversen, Ketil Størdal
09.09.2019
Smertefulle prosedyrer er ofte nødvendige i forbindelse med utredning, diagnostikk og ved enkelte typer behandling. Det er kjent at smertefulle erfaringer i barneår kan påvirke smerteopplevelse i...
Ketil Størdal
03.05.2019
Knut Wester ber om at Norsk barnelegeforening må legge fram dokumentasjon for at triaden subduralt blod, retinablødninger og hjerneskade er « ensbetydende med filleristing». Dette er en fordreining...
Ketil Størdal, Elisabeth Selvaag, Margrethe Greve-Isdahl
30.10.2018
Norske barneleger har merket seg at forbruket av energidrikker øker blant barn og unge, og at tenåringer blir gjenstand for aggressiv markedsføring med smart og positiv ordbruk...
Ketil Størdal, Nicolai André Lund-Blix, Lars Christian Stene
28.05.2018
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene? Illustrasjon:...
Torild Skrivarhaug, Ketil Størdal, Lars Christian Stene
19.03.2018
Flere norske barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1 har ketoacidose sammenlignet med barn i Sverige og Danmark. Økt oppmerksomhet og kunnskap om klassiske diabetessymptomer i befolkningen og...
Ketil Størdal, Karl Mårild, Hege Salvesen Blix
02.10.2017
Siden 1974 har salget av antibiotika i Norge per innbygger økt med om lag 50 % ( 1 ). Høyere forbruk gir økende forekomst av resistente mikrober ( 2 , 3 ). Lavere forbruk i de nordiske land enn i...
Ketil Størdal, Jon Lunde
01.11.2007
I 1950 fikk Kendall, Hench og Reichstein nobelprisen i medisin eller fysiologi for beskrivelsen av binyrebarkhormonene og deres struktur og betydning. Allerede i 1950-årene ble steroidhormoner...
Ketil Størdal, Sverre Olaf Lie
05.11.2009
I september 2000 satte verdens ledere gjennom FNs generalforsamling opp åtte hovedmål for tusenårsskiftet, målsetninger som har fått tilslutning fra alle de 192 medlemslandene ( 1 ). Tre av målene er...
Ketil Størdal
05.11.2009
130 millioner barn ble født i år 2 000. 10 millioner av disse nådde aldri femårsalder ( 1 ). Fire millioner døde de første fire leveukene, tre millioner første leveuke ( 2 ). Like mange døde før...
Ketil Størdal, Beint Bentsen
28.02.2000
I Tidsskriftet nr. 2/2000 argumenterer T. Markestad for tilbakeholdenhet i diagnostikk og behandling av gastroøsofageal refluks hos barn (1). Ledeartikkelen fortjener enkelte kommentarer. Gulping i...
Ketil Størdal
11.03.2010
En kvinne fra Zimbabwe døde samme dag som hun fødte en veksthemmet gutt på 1,5 kg. Svangerskapskontroll hadde hun ikke råd til – hun var arbeidsløs alenemor og illegal innvandrer i Botswana. Hadde...
Ketil Størdal
11.03.2010
Tidsskriftet har en veiledning til god språkbruk i retningslinjene for forfattere. «Redaksjonen ønsker å stimulere til en mer bevisst språkbruk i Tidsskriftets spalter» – gode og viktige intensjoner...