Katrine Gauer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Katrine Gauer

Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
23.04.2013
Dag Tveitnes og medarbeidere og Susanne Gjeruldsen Dudman har kommet med viktige innspill. Etter at vi ble gjort oppmerksom på at infusjon med Kiovig kan resultere i forbigående positiv TBE-IgG, har...
Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
19.02.2013
En tidligere frisk jente utviklet progredierende lammelser og sensibilitetsforstyrrelser. Hun responderte ikke på behandling, og differensialdiagnosene var mange. Årsaken til pasientens symptomer...
Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal
25.02.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5 Forfatterne gjør oppmerksom på at det er kommet nye opplysninger om diagnosen i etterkant av at artikkelen ble publisert. Dette omtales nærmere i...