Viggo Johan Estensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Viggo Johan Estensen

Viggo Johan Estensen
03.09.2013
Robin Holtedahl tar opp medikalisering av vonde rygger i Tidsskriftet nr. 13/2013 ( 1 ). Legemiddelindustrien er en gigant, og aller mest Pfizer. Kartlegging av smerter er tidkrevende, men også en...
Viggo Johan Estensen
11.02.2014
I Tidsskriftet nr. 22/2013 tar Bjørn Haneberg og medarbeidere opp en svært viktig helsesak/helsepolitisk sak ( 1 ). Dette dreier seg om å ta beslutninger som kan medføre store konsekvenser. Derfor...