Erik Fink Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Fink Eriksen

Erik Fink Eriksen, Mette Haase Moen, Ole Erik Iversen
19.03.2018
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. Det viser nye studier. Nå bør retningslinjene endres slik at flere kvinner kan få hormonbehandling...
Unni Syversen, Johan I. Halse, Jürgen Geisler, Erik Fink Eriksen
04.10.2011
Antiresorptive medikamenter – bisfosfonater, østrogener og selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM), som raloxifen – er oftest anvendt som behandling av osteoporose. Disse medikamentene gir...
Thomas Bøhmer, Erik Fink Eriksen
15.11.2011
I Tidsskriftet nr. 4/2011 omtales en kvinne med anoreksi, hypokalemi og kramper ( 1 ). Pasienten hadde hatt langvarige brekninger, kroppsmasseindeks på 14 kg/m², serum-kaliumnivå på 1,7 mmol/l og...
Erik Fink Eriksen, Johan Halse
07.08.2012
De seneste årene har man observert sjeldne, men alvorlige bivirkninger under langtidsbehandling med bisfosfonater. I denne artikkelen drøfter vi om og når det er grunnlag for å seponere bisfosfonat...
Erik Fink Eriksen, Johan Halse
02.10.2012
Vi takker for kommentaren til vår artikkel, men vi er uenige i flere av de fremsatte synpunktene. For det første må osteoporosepasienter og kreftpasienter behandles separat når det gjelder risiko...
Erik Fink Eriksen, Ole Erik Iversen, Unni Syversen
03.09.2013
Vi er fornøyde med at Anders Dahm i sin artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2013 ( 1 ) prøver å nyansere en bastant og ubalansert oppfatning om nytte og kostnad ved hormonell substitusjonsbehandling (HRT...
Erik Fink Eriksen
11.02.2014
Slørdal & Spigset sår mistanke omkring mine motiver bak mitt medforfatterskap i responsen på Dahms artikkel om østrogenbehandling i Tidsskriftet ( 1 ) og antyder at jeg har skjult eventuelle...
Erik Fink Eriksen
02.06.2015
I Tidsskriftet nr. 2/2015 rapporterer Skoglund og Hjortdal en pasient med atypisk femurfraktur og kjeveleddsdestruksjon, og antyder kausal sammenheng mellom bisfosfonatbruk og sistnevnte bivirkning...