Torben Wisborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Torben Wisborg er spesialist i anestesiologi, professor, overlege ved Akuttavdelingen, Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Torben Wisborg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media