Anne Eskild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Eskild er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege og avdelingsleder ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Eskild
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media