Ellen Marie Strøm-Roum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ellen Marie Strøm-Roum (f. 1975) er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus og ph.d.-stipendiat.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ellen Marie Strøm-Roum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media