Nils-Jørgen Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils-Jørgen Mørk

Nils-Jørgen Mørk
10.08.2006
Goldberg, David J. Laser dermatology 126 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2005. Pris EUR 107 ISBN 3-540-21277-9 Boken gir en kortfattet elementær innføring i bruk av laserbehandling innen...
Nils-Jørgen Mørk
04.03.2004
Berlien, Hans-Peter Müller, Gerhard J. Applied laser medicine 740 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2003 ISBN 3-540-67005-X Dette er en omfattende bok som henvender seg til alle som anvender laser i...
Jan Tore Gran, Ragnar Gunnarsson, Nils-Jørgen Mørk
05.11.2009
En mann med psoriasis utviklet forhøyet nivå av lever- og muskelenzymer, proksimal muskelsvakhet, erytrodermi og nedsatt allmenntilstand. Histologisk undersøkelse av muskelbiopsi viste imidlertid...
Gro Mørk, Nils-Jørgen Mørk
30.10.2000
Pyoderma gangrenosum er en kronisk inflammatorisk, ofte ulcererende hudsykdom. Tilstanden starter gjerne med en smertefull nodulus eller pustel som etter hvert utvikler seg til en ulcerasjon, ofte...
Syed Mohammad Husain Rizvi, Nils-Jørgen Mørk, Petter Gjersvik
12.11.2013
En mann i 80-årene med kols og hypertensjon fikk eksidert et kutant aterom på ryggen. Etter eksisjonen utviklet han et smertefullt ulcus i operasjonssåret. Han ble først behandlet med systemisk...
Syed Mohammad Husain Rizvi, Mari Skylstad Kvernebo, Nils-Jørgen Mørk, Petter Gjersvik
19.03.2013
En gutt i tenårene ble innlagt i en hudavdeling med utslett, feber og nedsatt allmenntilstand. Han hadde sår hals, hovne og sprukne lepper, erosive forandringer i munnslimhinnen, røde øyne,...
Ivar Hompland, Syed Mohammad Husain Rizvi, Mona Winge, Ole-Jacob Norum, Bodil Bjerkehagen, Hanne Osnes Ringen, Ingeborg Taksdal, Nils-Jørgen Mørk, Kirsten Sundby Hall
10.03.2015
Behandlingsrefraktært sår hos barn kan ha mange årsaker. Tilstanden krever grundig utredning når de vanligste årsakene er utelukket. En gutt i starten av tenårene oppsøkte fastlegen på grunn av en...