Tor Ingebrigtsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Lumbar spine conditions are the most common cause of non-fatal health loss and short-term sickness absence, and the second most frequent reason for disability ( 1 , 2 ). Diagnostic imaging is...
Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Rygglidelser er den vanligste årsaken til ikke-dødelig helsetap og korttidssykefravær, og den nest vanligste grunnen til uføretrygd ( 1 , 2 ). Bildediagnostikk tilrådes ved symptomer uten bedring...
Tor Ingebrigtsen
01.10.2018
Knut Wester, red. Arachnoid cysts Epidemiology, biology, and neuroimaging. 221 s, tab, ill. London: Academic Press, 2018. Pris GBP 79 ISBN 978-0-12-809932-2 Knut Wester, red. Arachnoid cysts Clinical...
Rolf Salvesen, Tor Ingebrigtsen
19.04.2007
Spontan intracerebral blødning er en alvorlig tilstand som utgjør ca. 10 % av alle hjerneslag. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over tilstanden, med vekt på forekomst og...
Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner
19.10.2006
Ved lette hodeskader anbefales CT- undersøkelse og poliklinisk behandling. En ny svensk studie styrker denne anbefalingen. I skandinaviske retningslinjer for håndtering av hodeskader anbefales CT-...
Anne Vik, Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen, Tor Ingebrigtsen
16.11.2006
Hodeskader inndeles klinisk etter alvorlighetsgrad. I Skandinavia brukes ofte Head Injury Severity Scale ( 1 ), og skaden graderes da i kategoriene minimal, lett, moderat og alvorlig...
Kay Müller, Bertil Romner, Tor Ingebrigtsen, Knut Waterloo, Knut Wester
27.04.2006
Pasienter med lett hodeskade har Glasgow Coma Scale skåre 14 eller 15 ved klinisk undersøkelse ( 2 ). Håndteringen og observasjonen i akuttfasen har som siktemål å avdekke, og derved hindre,...
Tor Ingebrigtsen, Roar Kloster
20.04.2002
Helseth og medarbeidere (1) presenterer i dette nummer av Tidsskriftet sine resultater etter innføring av endoskopisk tredjeventrikkelstomi som behandling ved hydrocephalus. Rikshospitalet innførte...
Tor Ingebrigtsen, Snorre Sollid, Martin MacFarlane, Tore Dahlberg
18.12.2003
Skadelidte var 21 år og arbeidet som mannskap på Lance (fig 1). 25.1.2001 lånte han en snøscooter for å kjøre tur sammen med to andre. Han mistet kontrollen over kjøretøyet, ble kastet av og pådrog...
Tor Ingebrigtsen, Marit Lind, Thomas Krogh, Jorunn Lægland, Hege Andersen, Even Nerskogen
17.04.2012
The main goal of the Norwegian hospital reform of 2002 was to improve accessibility and quality, but it should also contribute to cost control. Merging hospitals into health enterprises was a key...
Tor Ingebrigtsen, Ingunn R. Rise, Knut Wester, Bertil Romner, Carsten Kock-Jensen
30.06.2000
Basert på en artikkel publisert i Journal of Trauma (49) I de skandinaviske land er insidensen av sykehusinnleggelse på grunn av hodeskade om lag 200 per 100 000 innbyggere per år (1 – 4). De fleste...
Tiril Sandell*, Jørgen Isaksen, Radoslav Bajic, Tor Ingebrigtsen
25.08.2005
Subaraknoidalblødning er en alvorlig sykdom, med en forekomst på ti per 100 000 innbyggere per år. Årlig rammes rundt 50 personer i Nord-Norge ( 1 ). De fleste tilfellene skyldes ruptur av...
Tor Ingebrigtsen
06.05.2010
Sykehussektoren har lenge vært preget av økende aktivitet i pasientbehandlingen, utviding av tjenestetilbudet og kostnadsvekst. Det er samtidig påvist geografiske ulikheter i tilbudenes omfang,...
Tor Ingebrigtsen
07.10.2010
I Tidsskriftet nr. 17/2010 omtaler redaktøren på lederplass et informasjonsmøte om utviklingen av Oslo universitetssykehus. Hun tar utgangspunkt i George Orwells klassiske publikasjon Politics and...
Tor Ingebrigtsen
21.10.2010
En nylig publisert undersøkelse viser at engelske leger som blir sykehusdirektører er begeistret over å ha en stimulerende jobb som gjør det mulig å bidra til å utvikle helsevesenet. Ingen angrer på...
Tor Ingebrigtsen
16.10.2012
Spurgeon, Peter Clark, John Ham, Chris Medical leadership From the dark side to centre stage. 143 s, tab, ill. London: Radcliffe Publishing, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-1-84619-246-3 Peter Spurgeon...
Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner
18.09.2012
Statens strålevern uttrykker bekymring for strålebelastning som følge av økende bruk av CT-undersøkelse. Kan riktigere anvendelse av retningslinjer og innføring av hjerneskademarkøren S100B redusere...
Tor Ingebrigtsen, Marit Lind, Thomas Krogh, Jorunn Lægland, Hege Andersen, Even Nerskogen
17.04.2012
Sykehusreformen i 2002 hadde bedre tilgjengelighet og kvalitet som mål, men skulle også bidra til kostnadskontroll. Sammenslåing av sykehus til helseforetak var et sentralt virkemiddel og en...
Terje Sundstrøm, Knut Wester, Martine Enger, Knut Melhuus, Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner †, Johan Undén
26.11.2013
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert oppdaterte skandinaviske retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader. For første gang inkluderes serummåling av...
Terje Sundstrøm, Knut Wester, Martine Enger, Knut Melhuus, Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner †, Johan Undén
26.11.2013
Introduksjon Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) publiserte i år 2000 evidensbaserte retningslinjer for håndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader ( 1 ). Retningslinjene...