Tor Ingebrigtsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk medisin

UiT Norges arktiske universitet

og

Nevrokirurgisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Han har bidratt med idé, utforming og design, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Tor Ingebrigtsen er spesialist i nevrokirurgi, professor og overlege.

Artikler av Tor Ingebrigtsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media