Tor Ingebrigtsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Tor Ingebrigtsen er spesialist i nevrokirurgi, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge og professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tor Ingebrigtsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media