Tor Ingebrigtsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet

og

Nevrokirurgisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Forfatterbidrag: utarbeiding og revisjon av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Tor Ingebrigtsen er professor og overlege. Han er medlem av Norsk hjernesvulstkonsortium (NBTC).

Artikler av Tor Ingebrigtsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media