Rune J. Ulvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune J. Ulvik

Rune J. Ulvik
19.04.2007
O, Stokke Hagve, T-A Klinisk biokjemi og fysiologi 403 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 425 ISBN 82-05-35176-7 Denne læreboken har sitt utspring i fagmiljøet ved Rikshospitalet...
Rune J. Ulvik
30.06.2001
Feil bruk av begrepene osmolalitet og osmolaritet kan skyldes for liten kjennskap til SI-systemets terminologi, mangelfull fagkunnskap og uvilje ved å forlate gamle og velbrukte faguttrykk. I...
Rune J. Ulvik
10.12.2001
Fra 1. september 2001 er det ikke lenger tillatt å tilsette jern til brunost. Avgjørelsen fra Statens næringsmiddeltilsyn er anbefalt av en arbeidsgruppe i Statens råd for ernæring og fysisk...
Rune J. Ulvik
20.04.2001
Organisering av spesialisthelsetjenester har betydning for faglig kvalitet og økonomisk utnyttelse av ressurser. Temaet har i de senere år vært en gjenganger i offentlige utredninger,...
Rune J. Ulvik, Mikael Farstad, Torstein Hovig, Per Stensrud, Petter Andreas Steen, Stine Bjerkestrand Nesje, Nina Husom
10.02.2000
† Karl Closs Professor Karl Closs døde 25.7. 1999, 95 år gammel. Han var født i Belgia i 1904, ble utdannet i kjemi i München og tok sin doktorgrad i faget i 1929. Fra...
Rune J. Ulvik
12.11.2013
I vår artikkel målte vi hemoglobinnivå før og etter tilskudd med lavdose- og høydosejern ( 1 ). Differansen mellom parvise data i de to målesettene var normalfordelt. Tilfeldig variasjon forårsaket...