Aud-Eldrid Stenehjem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nyremedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Forfatterbidrag: utforming og revisjon av manuskriptet.

Aud-Eldrid Stenehjem er ph.d., spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, i indremedisin og i nyresykdommer og er avdelingsleder.

Artikler av Aud-Eldrid Stenehjem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media