Mari Hoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mari Hoff (f. 1968) er ph.d., overlege og spesialist i revmatologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

Artikler av Mari Hoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media