Agnete Malm Gulati

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Agnete Malm Gulati

Agnete Malm Gulati, Annja T. Viset, Mari Hoff
07.05.2013
En kvinne i 40-årene fikk for ti år siden stilt diagnosen lungesarkoidose. Sykdommen debuterte som en variant av Löfgrens syndrom (akutt sarkoidose) med leddhevelser, erythema nodosum og forstørrede...
Agnete Malm Gulati, Asbjørn Ødegård
13.01.2015
På sesjon fant man hos en 18 år gammel kvinne en diastolisk kardial bilyd. Hun var tidligere frisk og hadde ikke hatt kardiopulmonale symptomer. Undersøkelse med ekkokardiografi, CT-angiografi og MR-...