Per Bergsholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Bergsholm

Anny Aasprang, John Roger Andersen, Nils Sletteskog, Villy Våge, Per Bergsholm, Gerd Karin Natvig
28.02.2008
Sjukleg overvekt er ein kronisk sjukdom definert som kroppsmasseindeks (BMI ) over 40 kg/m², alternativt 35 – 40 kg/m² med tilleggssjukdom som kan betrast dersom pasienten går ned i vekt. Tilstanden...
Per Bergsholm
23.04.2013
Vaaler & Fasmer refererer i Tidsskriftet nr. 4/2013 to metaanalyser som viser at antidepressiver hovedsakelig har effekt på alvorlig depresjon ( 1 ), mens det er liten eller ingen effekt på lett...
Per Bergsholm
28.05.2013
Westin og medarbeidere ønsker i Tidsskriftet nr. 6/2013 at pregabalin flyttes til reseptgruppe B ( 1 ). Forløperen gabapentin kom i bruk i 1990-årene. I 2002 fremhevet Perugi og medarbeidere...
Per Bergsholm
26.11.2013
I Tidsskriftet nr. 18/2013 kommer Roar Fosse med en rekke påstander om elektrokonvulsiv behandling (ECT) ( 1 ). Jeg har gått grundig gjennom alle punktene og kan her bare berøre de viktigste. Mer...
Per Bergsholm
30.09.2014
Ghaziuddin, Neera Walter, Garry Electroconvulsive therapy in children and adolescents 290 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 38 ISBN 978-0-19-993789-9 Dette er den første...
Per Bergsholm
05.05.2015
Marianne Holms gjennomgang av behandling og forløp hos en mann med psykotisk depresjon i Tidsskriftet nr. 4/2015 ( 1 ) er et godt eksempel på kvalitetskontroll, der problemstillingen er: «Ble det...