Toril F. Bergsjø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Toril. F. Bergsjø (f. 1960) er cand.polit., Seniorrådgiver i Stortingets utredningsseksjon.

Oppgitte interessekonflikter: Forfatter arbeider i seksjonen som har bestilt Perspektiv 03/12 som brukes som referanse i Berstads artikkel.

Artikler av Toril F. Bergsjø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media