Hanne Støre Valeur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Støre Valeur

Hanne Støre Valeur
04.09.2017
En storstilt satsing på e-helse er betimelig, men det må ikke føre til at vi glemmer at uhelse motvirkes på mange andre arenaer enn den digitale. For dem som hadde håpet at årets stortingsvalg skulle...
Hanne Støre Valeur
03.05.2007
Kapasitetsproblematikken i turnustjenesten preget store deler av medisinerstudentenes landsmøte i mars. En engasjert gruppe medisinstudenter deltok i debatten. Foto Hanne Støre Valeur Det var på...
Hanne Støre Valeur
13.05.2014
In the course of three days, the Representative Body of the Norwegian Medical Association must discuss and resolve important issues of health policy. Unanimous decisions are often a strong side of...
Hanne Støre Valeur
11.11.2014
Specialisation of doctors goes on in the daily grind, in the clinical work in each department. Good specialist training requires a working situation that facilitates master-apprentice learning Photo...
Hanne Støre Valeur
03.09.2013
Flere mekanismer virker sammen for å bekjempe infeksjoner med Mycobacterium avium . Jane Atesoh Awuh har studert immunresponser ved slike infeksjoner. Jane Atesoh Awuh. Foto privat –...
Hanne Støre Valeur
13.05.2014
In the course of three days, the Representative Body of the Norwegian Medical Association must discuss and resolve important issues of health policy. Unanimous decisions are often a strong side of...
Hanne Støre Valeur
11.11.2014
Specialisation of doctors goes on in the daily grind, in the clinical work in each department. Good specialist training requires a working situation that facilitates master-apprentice learning Photo...
Hanne Støre Valeur
03.11.2015
Many tasks in modern working life are being taken over by new technology. Is the work of doctors under threat? Photo: Einar Nilsen According to a report commissioned by the Ministry of Education and...
Hanne Støre Valeur
19.05.2015
The Journal of the Norwegian Medical Association is the association’s membership newsletter – and also a scientific publication. In order to maintain a credible profile as a medical journal, there...
Hanne Støre Valeur
23.04.2013
Mange mennesker med alvorlig depresjon opplever diskriminering. Det viser en studie med pasienter fra 35 land. Illustrasjonsfoto thinkstock Studien omfattet 1 082 personer diagnostisert med alvorlig...
Hanne Støre Valeur
29.10.2013
Hvis foreldrene selv bruker hypnotika, får barna deres i større grad enn andre barn utskrevet antihistaminet alimemazin for søvnvansker. Fra venstre: Jørgen G. Bramness,...
Hanne Støre Valeur
29.10.2013
Forskrivning av vent-og-se-resept ved luftveisinfeksjoner kan redusere antibiotikabruken. Sigurd Høye. Foto Siri Jensen For å unngå utvikling av resistens er det viktig at antibiotika kun brukes når...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
For sterke signaler fra ionekanaler som registrerer bevegelse i fosterlivet kan føre til artrogrypose – medfødt leddstivhet. Gunnar Houge, Gunnar Riemer, Unni Steen og Vidar Steen...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Pasienter med forsinket søvnfase-syndrom kan opprettholde en fremskyndet søvnfase over tid ved behandling med lys og melatonin. Det viser doktorgradsarbeidet til Ingvild West Saxvig. Ingvild West...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
Gastrisk bypass-operasjon ga bedre blodsukkerkontroll enn intensiv medisinsk behandling alene hos type 2-diabetikere med BMI på 30 – 40 kg/m². Men kirurgi ga også flere alvorlige bivirkninger...
Hanne Støre Valeur
06.08.2013
Inhalert racemisk adrenalin er ikke mer effektivt enn inhalert saltvann til behandling av barn med akutt bronkiolitt. Fra venstre professor Kai-Håkon Carlsen, lege og lokalt ansvarlig Leif...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
I anmeldelsen påpeker jeg at jeg savner en presisering av om pasienthistoriene som refereres i boken, er gjengitt med tillatelse. Pasienthistoriene presenteres i forfatterens personlige og daterte...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Førskolebarn som var født prematurt fikk bedre arbeidsminne etter å ha gjennomført et databasert treningsprogram. Gro Løhaugen og Kristine Hermansen Grunewaldt...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
Virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av autoimmune tyreoiditter, viser funn fra Sara Salehi Hammerstads doktorgrad. Sara Salehi Hammerstad. Foto privat Autoimmune tyreoiditter består...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Laktat (melkesyre) er ikke bare en energikilde for hjerneceller, det er også et signalstoff. Norske forskere har funnet en laktatreseptor i hjernevev hos mus. Seniorforfatter professor Linda...