Hanne Støre Valeur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Støre Valeur

Hanne Støre Valeur
04.09.2017
En storstilt satsing på e-helse er betimelig, men det må ikke føre til at vi glemmer at uhelse motvirkes på mange andre arenaer enn den digitale. For dem som hadde håpet at årets stortingsvalg skulle...
Hanne Støre Valeur
03.05.2007
Kapasitetsproblematikken i turnustjenesten preget store deler av medisinerstudentenes landsmøte i mars. En engasjert gruppe medisinstudenter deltok i debatten. Foto Hanne Støre Valeur Det var på...
Hanne Støre Valeur
11.11.2014
Specialisation of doctors goes on in the daily grind, in the clinical work in each department. Good specialist training requires a working situation that facilitates master-apprentice learning Photo...
Hanne Støre Valeur
13.05.2014
In the course of three days, the Representative Body of the Norwegian Medical Association must discuss and resolve important issues of health policy. Unanimous decisions are often a strong side of...
Hanne Støre Valeur
03.09.2013
Flere mekanismer virker sammen for å bekjempe infeksjoner med Mycobacterium avium . Jane Atesoh Awuh har studert immunresponser ved slike infeksjoner. Jane Atesoh Awuh. Foto privat –...
Hanne Støre Valeur
13.05.2014
In the course of three days, the Representative Body of the Norwegian Medical Association must discuss and resolve important issues of health policy. Unanimous decisions are often a strong side of...
Hanne Støre Valeur
11.11.2014
Specialisation of doctors goes on in the daily grind, in the clinical work in each department. Good specialist training requires a working situation that facilitates master-apprentice learning Photo...
Hanne Støre Valeur
03.11.2015
Many tasks in modern working life are being taken over by new technology. Is the work of doctors under threat? Photo: Einar Nilsen According to a report commissioned by the Ministry of Education and...
Hanne Støre Valeur
19.05.2015
The Journal of the Norwegian Medical Association is the association’s membership newsletter – and also a scientific publication. In order to maintain a credible profile as a medical journal, there...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Laktat (melkesyre) er ikke bare en energikilde for hjerneceller, det er også et signalstoff. Norske forskere har funnet en laktatreseptor i hjernevev hos mus. Seniorforfatter professor Linda...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
Varmekamera kan erstatte CT i planleggingen av brystrekonstruksjon med kroppseget vev fra abdomen. Sven Weum. Foto Pro-file Studio, Tromsø Hvert år rammes mer enn 2 500 norske kvinner av brystkreft,...
Hanne Støre Valeur
15.10.2013
Høye kalprotektin- og PAPP-A-nivåer er assosiert med dårlig prognose hos pasienter med mistanke om akutt koronarsyndrom, men er ikke selvstendige risikoindikatorer. Dennis W.T...
Hanne Støre Valeur
28.05.2013
Én enkelt døgndose tobramycin gir like god effekt som tredelt dosering av midlet i behandling av febril nøytropeni hos pasienter med kreft. Dag Torfoss. Foto Oslo universitetssykehus I Norge...
Hanne Støre Valeur
15.10.2013
Høye nivåer av bakteriebestanddeler målt i blodet er sterkt assosiert med fedme og diabetes. Dette viser en norsk studie. Marius Trøseid. Foto privat En norsk forskergruppe...
Hanne Støre Valeur
09.04.2013
Nyere forskning viser at parasitten Schistosoma haematobium kan føre til forandringer i genitale slimhinner som er forenlig med økt risiko for hivinfeksjon. Peter Mark Jourdan. Foto Håvard Storvestre...
Hanne Støre Valeur
25.06.2013
Norske forskere har funnet en sammenheng mellom signalsystemet Notch og inflammasjon i karendotel. Tre av deltakerne i forskergruppen og medforfattere av artiklene. Fra venstre Olav Sundnes, Guttorm...
Hanne Støre Valeur
28.05.2013
Roness, Atle Å ville og våge Psykiater og teolog. 217 s, ill. Sandnes: Commentum Forlag, 2011. Pris NOK 298 ISBN 978-82-823-30534 Atle Roness er utdannet lege og teolog. Han har vært direktør ved...
Hanne Støre Valeur
25.06.2013
Stedsansen er lokalisert i et lite område i hjernens mediale temporallapp og er organisert i flere funksjonelle moduler. Fire fra prosjektgruppen. Fra venstre Tor Stensola, Hanne Stensola,...
Hanne Støre Valeur
06.08.2013
Magelssen, Morten Menneskeverd i klinikk og politikk Bioetikk i lys av kristen tro. 168 s, tab. Oslo: Lunde forlag, 2013. Pris NOK 225 ISBN 978-82-520-0236-2 Morten Magelssen er lege og...
Hanne Støre Valeur
03.09.2013
Pasienter med Crohns sykdom dør ikke tidligere enn normalbefolkningen. Det viser en ny norsk studie. IBSEN-gruppen. Foto Neda Saghlam Populasjonsbaserte studier fra årene 1970 ...