Kommentar
Diskriminering knyttet til depresjon er en avsporing