Lasse Bøyum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lasse Bøyum

Lasse Bøyum
18.09.2017
I artikkelen «Psykodynamisk behandling virker» rapporterte K. Slagstad fra en metaanalyse som viste at psykodynamisk psykoterapi var like effektivt ved psykiske lidelser som andre dokumentert...
Lasse Bøyum
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Erlend Hem ( 1 ) en studie der Ingrid Dieset og medarbeidere har funnet økt ekspresjon av immunrelatert gen hos pasienter med bipolar lidelse ( 2 ). Det kommer ikke...
Lasse Bøyum
28.01.2014
Tor K. Larsen skriver i Tidsskriftet nr. 21/2013: «Forskningen viser at det finnes en viss arvelig faktor, at komplikasjoner ved fødselen øker risikoen, og det samme gjør bruk av narkotika og traumer...