Pål-Didrik Hoff Rolan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål-Didrik Hoff Rolan

Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Rolan
19.03.2013
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 390 – 1 I Tidsskriftet nr. 4/2013 side 390 var de to øverste tallene i venstre y-akse i figuren feil. I tillegg hadde alle tallene p...