Aminosyrer og autisme

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Recessiv arvelig autisme med epilepsi kan skyldes en nylig beskrevet defekt i aminosyremetabolismen. Hos mus med denne defekten har diettbehandling god effekt.

  Forstyrret omsetning av aminosyrer, enten ved mangel eller patologisk høye nivåer, kan gi nevrologisk sykdom. Ved hjelp av genetiske undersøkelser i tre inngiftede familier fant amerikanske forskere en ny biokjemisk mekanisme som årsak til autisme og epilepsi (1). Alle pasientene hadde lave nivåer av de tre essensielle aminosyrene valin, leucin og isoleucin i blod.

  Disse aminosyrene brytes normalt ned til ketosyrer, som igjen degraderes via enzymet BCKDH (Branched Chain Ketoacid Dehydrogenase). Mutasjon i genet for dette enzymet fører til den nevrologiske sykdommen «maple syrup urine disease» (lønnesirupurin). Hos pasientene i studien var imidlertid BCKDH-enzymet mer aktivt enn normalt, med økt nedbrytning av de tre aminosyrene som resultat.

  Ved hjelp av heleksomsekvensering fant forskerne at forklaringen på den økte aktiviteten var mutasjoner i genet BCKDK (Branched Chain Ketoacid Dehydrogenase Kinase). BCKDK-proteinet hemmer nemlig BCKDH-enzymet og kontrollerer følgelig den normale nedbrytningen av de tre aminosyrene.

  En musemodell for sykdommen, BCKDK-knockoutmus, hadde i likhet med pasientene lave aminosyrenivåer i plasma og hjernen og utviklet alvorlige nevrologiske symptomer. Tilsetning av valin, leucin og isoleucin i fôret gjorde at de nevrologiske symptomene, inklusive kramper, forsvant hos musene. Studien reiser spennende perspektiver, bl.a. om sykdommen kan oppdages gjennom vårt utvidede nyfødtscreeningprogram og om diettbehandlingen kan brukes hos disse pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media