Petter Strømme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Strømme

Petter Strømme
22.03.2021
The Angry Puppet Syndrome is a crime novel about a clandestine liaison between the pharmaceutical industry, academia, the criminal justice system and government agencies. The story is based on a rare...
Petter Strømme
22.03.2021
Kriminalromanen The Angry Puppet Syndrome handler om hemmelige forbindelser mellom farmasøytisk industri, akademia, rettsvesenet og offentlig forvaltning. Boken tar utgangspunkt i den sjeldne...
Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen, Jon Barlinn, Kjersti Ramstad, Petter Strømme, Inger Sandvig, Tore Selberg
21.08.2017
Tidligere overlege Ruth Bostad fra Oslo døde 20. mai 2017. Hun ble 84 år gammel. Ruth tok sin medisinske embetseksamen i 1957 og ble spesialist i barnesykdommer i 1966. I hele sitt yrkesaktive liv...
Hilde Margrete Dahl, Petter Strømme
29.03.2007
Leger fra mange medisinske spesialiteter er involvert i behandlingen av pasienter med tuberøs sklerose Tuberøs sklerose er en autosomalt dominant arvelig sykdom som kan gi symptomer fra mange...
Petter Strømme
12.06.2008
Norske forskere har kartlagt årsaken til en form for arvelig psykisk utviklingshemning og epilepsi. Ofte vet man ikke hva som er årsaken til mental retardasjon. Nå har forskere ved Ullevål...
Petter Strømme
09.10.2008
Woodrow Wilson Guthrie (1912 – 67) – musiker, poet, sanger og avisspaltist – døde av Huntingtons sykdom. Hans betydning for senere generasjoner amerikanske musikere som Pete Seeger, Bruce Springsteen...
Petter Strømme
03.04.2008
I en kronikk i Tidsskriftet nr. 2/2008 påpeker Eirin Lorentzen med rette viktigheten av å stille diagnosen psykisk utviklingshemning ( 1 ). Særlig innenfor pediatri vil en slik diagnose utløse bred...
Petter Strømme, Øyvind Kanavin
25.05.2006
Tre barn som ble utredet ved Ullevål universitetssykehus, viste seg å ha en hittil ubeskrevet progredierende nevrologisk sykdom. Anoftalmi eller mikroftalmi forekommer hos 2 – 10 % av barn med...
Petter Strømme
10.01.2001
Mental retardasjon defineres ofte som IQ £ 70, fordelt på alvorlig mental retardasjon (IQ< 50) og lett mental retardasjon (IQ 50 – 70). En omfattende måling av prevalens og etiologi er tidligere...
Petter Strømme, Lars Mørkrid
05.03.2013
Autosomal recessive hereditary autism with epilepsy may be due to a recently described defect in amino acid metabolism. Dietary treatment is effective in mice with this defect. Dysfunctional amino...
Petter Strømme
12.08.2010
Risikoen for fremadskridende hjernesykdommer hos norsk-pakistanske barn er sju ganger høyere enn hos norske barn. Det er konklusjonen i en undersøkelse fra Oslo om progredierende encefalopatier ( 1...
Øivind Juris Kanavin, Petter Strømme
12.08.2010
Nevrodegenerative sykdommer hos barn er ofte autosomalt recessivt nedarvet. De fleste tilfellene er metabolske, der inngifte er en viktig risikofaktor. Diagnostikken kan være svært krevende. Tap av...
Petter Strømme
04.10.2011
Mole, Sara E. Williams, Ruth E. Goelbel, Hans H. The neuronal ceroid lipfuscinosies (Batten disease) 444 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 90 ISBN 978-0-19-959001-8 Denne...
Imer Önder Slettedal, Hilde Margrete Dahl, Inger Sandvig, Josep Dalmau, Petter Strømme
02.10.2012
Psykiatriske symptomer kombinert med nevrologiske forstyrrelser bør alltid vekke mistanke om organisk årsak. Vi beskriver en ung pasient hvor utredningen avslørte en nylig beskrevet tilstand det...
Petter Strømme, Lars Mørkrid
05.03.2013
Recessiv arvelig autisme med epilepsi kan skyldes en nylig beskrevet defekt i aminosyremetabolismen. Hos mus med denne defekten har diettbehandling god effekt. Forstyrret omsetning av aminosyrer,...
Petter Strømme
07.05.2013
Forsyth, Rob Newton, Richard W. Paediatric neurology 2. utg. 633 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-960363-3 Barnenevrologi utgjør en viktig del av...