Lars Mørkrid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Mørkrid

Petter Strømme, Lars Mørkrid
05.03.2013
Autosomal recessive hereditary autism with epilepsy may be due to a recently described defect in amino acid metabolism. Dietary treatment is effective in mice with this defect. Dysfunctional amino...
Petter Strømme, Lars Mørkrid
05.03.2013
Recessiv arvelig autisme med epilepsi kan skyldes en nylig beskrevet defekt i aminosyremetabolismen. Hos mus med denne defekten har diettbehandling god effekt. Forstyrret omsetning av aminosyrer,...