Haakon E. Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: h.e.meyer@medisin.uio.no

Haakon E. Meyer er overlege ved Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet og professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært involvert i studier om risiko for hjerte- og karsykdom i innvandrerbefolkningen og i lav- og mellominntektsland.

Artikler av Haakon E. Meyer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media