Haakon E. Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Haakon E. Meyer er dr.med. og professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Haakon E. Meyer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media