Helge Stormorken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Stormorken

Helge Stormorken
12.06.2008
Alle de alvorlige sykdommene som skyldes mangel på molekyl eller effekt av molekyl i koagulasjons-, plate-, fibrinolyse- og endotelfunksjonen er klarlagt. Med genetikkens seiersgang kan nå små...
Helge Stormorken, Ulrich Abildgaard, Hans Prydz, Frank Brosstad
04.12.2008
En stor vitenskapsmann og norgesvenn er gått bort. Birger Blombäck døde nylig, 83 år gammel. Med ham er en av de helt store innen hemostasefeltet borte. Hans innsats har endret livet for tusener av...
Helge Stormorken
26.03.2009
«Livet er ikke det værste man har – og om lidt er kaffen klar,» synger vår danske venn. Sterkoraldiaré er verken det beste eller det verste man har, men når blir den kaffen klar? Jeg er en av dem som...
Helge Stormorken
12.03.2009
Det er selvfølgelig flere årsaker til det. En er at USA har vært det rikeste landet i verden og derfor har hatt bedre råd til å investere i forskning. En annen er at de har erkjent at det er lønnsomt...
Helge Stormorken
17.12.2009
Om kort tid er det 50 år siden alloimmun antistoffdanning under svangerskapet ble oppdaget: 9. juni 1960 ble det klart for undertegnede og Jon Lundevall at dette var en realitet. Resultatet ble tre...
Helge Stormorken
10.12.2002
Syndromer er pleiotrope utslag av én arvelig defekt eller en delesjon der flere defekter er til stede. De benevnes ofte lyskastersykdommer fordi de kan åpenbare sammenhenger mellom flere biologiske...
Helge Stormorken
20.09.2001
I Aftenpostens morgenutgave for 16.7. 2001 finnes nederst på side 4 en liten notis på 12 enspalters linjer med tittelen Tok medaljer i matte-OL . Der berettes det at i den internasjonale...
Helge Stormorken
08.09.2005
Jeg mangler kunnskap til å bedømme forfatterens behandlingsmodus. Men den må verifiseres på et stort og adekvat kontrollert materiale. Kan resultatene verifiseres, vil den bli ønsket velkommen av...
Helge Stormorken, Peter F. Hjort
15.12.2005
Paul A. Owren (1905 – 90) er en av de mest kjente norske leger fra nyere tid. Hans publikasjoner i midten av 1940-årene om en ny koagulasjonsfaktor gjorde ham til en «stjerne» på området, og...
Helge Stormorken, Frank Brosstad
06.01.2005
I 1985 fikk vi henvist en familie med blødningstendens som viste seg å skyldes von Willebrands sykdom. Men familiemedlemmene hadde en rekke fellestrekk som utbredte smerter, morgenstivhet, nummenhet...
Helge Stormorken, Frank Brosstad
03.11.2005
Vi leste med stor interesse Steinar Hunskårs artikkel i Tidsskriftet nr. 15/2005 om overaktiv blære-syndrom ( 1 ). Grunnen var vår spørreundersøkelse som viste at hyppig vannlating med urge er et...
Helge Stormorken, Frank Brosstad
03.03.2005
Innlegget fra Trygve Talseth & Hans Hedlund gir oss nok en mulighet til å understreke følgende forhold: Anamneseopptak av pasienter med fibromyalgi, som også omfattet kartlegging av naturlige...
Helge Stormorken, Frank Brosstad
03.03.2005
Svaret til Bjørn Klevmark, som har et saklig innlegg uten å dømme oss nord og ned, ligger stort sett i innlegget til Talseth & Hedlund. Men Klevmark tar opp et viktig punkt: en eventuell organisk...
Helge Stormorken
19.02.2013
Takk til Åsmund Reikvam for leder om antikoagulantia i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 ( 1 ). Jeg synes at professor Frank Brosstad og kollegers meget nyttige minibøker over indikasjoner og dosering av...
Helge Stormorken
01.07.2014
Tidsskriftet nummer 9/2014 er breddfull av ny kunnskap innen mitt hovedområde da jeg var på Institutt for tromboseforskning i siste halvdel av forrige århundre. Nå er kunnskapen blitt så komplisert...