Gunnar Mellgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Mellgren

Gunnar Mellgren, Pål Ivar Holm, Ernst Asbjørn Lien, Inger H. Bleskestad*, Sylvi Aanderud, Laurence Bindoff
20.04.2002
Delvis basert på artikkel publisert i Thyroid (8) Hypokalemisk periodisk paralyse er en komplikasjon til tyreotoksikose som sjelden forekommer i Europa. Den opptrer vesentlig hyppigere i Asia, med en...
Kristin Viste, Gunnar Mellgren
11.12.2012
Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblede reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin Årets...
Kristin Viste, Gunnar Mellgren
08.01.2013
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2585 I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 side 2585 skal stikktittelen være: Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer...